Nasz adres :
P.P.H.U. "JOKPOL" Józef Kołodziej
63-612 Laski, ul.Czereśniowa 25,
63-600 Kępno ul. Obr.Pokoju 17..
NIP 619-000-11-40

Telefony kontaktowe :

Właściciel - Józef Kołodziej (62) 7824839, gsm (661) 555222
Kierownik - Krzysztof Komarnicki (62) 7824839, gsm (601) 555255 .
Gł.Księgowy - Józef Radomski (62) 7824839 
Sklep - Halina Pasierkiewicz (62) 7820248, gsm (697) 970456
Skład nawozów Halina Kołodzie (62) 7818392

Adresy e-mail :

Biuro Obsługi Klienta biuro@jokpol.com.pl

 

 

..PPHU JOKPOL Kępno tel. (62) 7824839, 7820248, (661) 555222