Celem naszych działań jest nieustanny rozwój, umożliwiaj±cy m.in. dotarcie do wszystkich Klientów, niezależnie od ich lokalizacji.

Firma aktualnie obejmuje dwie lokalizacje: .w Kępnie i w Laskach. PPHU "JOKPOL" Kępno, tel. (62) 7824839,
7820248, (661) 555222.

 

..PPHU JOKPOL Kępno tel. (62) 7824839, 7820248, (661) 555222
Dokładne informacje na temat lokalizacji znajdziecie Państwo na kolejnych stronach, w ramach menu po lewej stronie tekstu.