P.P.H.U. "JOKPOL" Kępno, tel./fax. - (62) 7824839

Wła¶ciciel - Józef Kołodziej -............. (62) 7824839 (661)555222. Kierownik - Krzysztof Komarnicki - ....(62) 7824839 (601)555255. Gł.Księgowy - Józef Radomski - .........(62) 7824839 ...................... Sklep - Halina Pasierkiewicz - .............(62) 7820248 (697)970456 Skład nawozów - Halina Kołodziej - ...(62) 7818392 ......................

..PPHU "JOKPOL" Kępno tel. (62) 7824839, 7820248, (661) 555222