Aktualn± szerok± ofertę produktow± i usługow± JOKPOL zawdzięcza systematycznej rozbudowie zarówno bazy produkcyjnej jak i zasobów ludzkich.

Wraz ze wzrostem potrzeb naszych Klientów stopniowo poszerzali¶my swoj± ofertę ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej obsługi i dostępno¶ci naszych usług.

Stan obecny to wypadkowa naszej
determinacji i zaufania
naszych Klientów.

..PPHU JOKPOL Kępno tel. (62) 7824839, 7820248, (661) 555222