Naszymi kontrachentami s± zarówno duże podmioty korporacyjne, ¶rednie i małe firmy jak i osoby fizyczne.

W oparciu o zdobyte zaufanie naszych stałych dostawców i odbiorców JOKPOL zdobył rekomendacje w zakresie obrotu handlowego.

Współpracujemy równie chętnie
zarówno ze stałymi konrahentami
jak i z nowymi partnerami
biznesowymi.

..PPHU"JOKPOL Kępno tel. (62) 7824839, 7820248, (661) 555222